Vad vi gör

Koldioxidavtryck

  • Kartlägg din organisations, produkts eller leveranskedjas koldioxidavtryck.
  • Få insikt i dina största möjligheter till utsläppsminskning och ekonomiska vinster.
  • Ställ in mål för att minska din koldioxidutsläppen.
  • Monitorera och hantera dina kostnader och koldioxidminskningar.
  • Håll koll på och hantera din minskning av koldioxidutsläpp och se resultaten.
  • Styr det strategiska beslutsfattandet.

Dashboard för koldioxidavtryck

Varför

Varför det spelar roll.

God bokföring är avgörande för en finansiellt sund verksamhet. Kartläggning av ditt koldioxidavtryck utgör en solid grund för att engagera sig i hållbar affärsinnovation.

Vi har kompetensen för att beräkna ett koldioxidavtryck för din organisation, produkt eller leveranskedja. Vi levererar inte en engångsrapport, utan snarare en plattform för att hjälpa dig att spåra och hantera minskningen av koldioxidutsläppen. Vårt verktyg låter dig uppdatera ditt fotavtryck på årsbasis med Futureproofed som oberoende validerare. Utifrån vår kompetens kommer vi att formulera insikter i en tydlig och engagerande presentation för relevanta intressenter i din kommun, stad eller organisation.

Med en tydlig redovisning av fotavtrycket kan du se de största möjligheterna till minskningar och ekonomiska vinster,och därför klokt kunna välja dina strider.

Kunder

Använd av företag
inom alla sektorer.

Om oss

Vi är Futureproofed .
Trevligt att träffas.

På Futureproofed sammanför vi människor som har ett gemensamt syfte: att bekämpa klimatförändringarna*. Vi tror att det är möjligt och vi vet att det måste göras. Vi fokuserar på att ändra vad vi kan förändra, så mycket vi kan, med hjälp av bästa möjliga verktyg.

*Vi tror att vi kan hjälpa till att bygga en fossilfri framtid där hundratusentals lokala jobb, som inte kan läggas ut på entreprenad eller ersättas av AI, skapas. En framtid där medborgarna upplever ett högre välstånd, mer komfort och mer livskvalitet och där städerna blir mer beboeliga och mer attraktiva.

Vill du förändra världen?

Framtiden är din och det finns inget bättre tillfälle att börja än nu. Ta kontakt med oss för att prata om hållbara möjligheter för din kommun eller ditt företag.

Ring oss, skicka oss ett mail eller titta in på en kaffe och njut av den härliga utsikten över Leuven (om du skulle ha vägarna förbi i Belgien).