Vad vi gör

Handlingsplan för klimatet

  • Kartläggning och prioritering av alternativ för utsläppsminskning av koldioxid.
  • Färdplan eller handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen.
  • Använd roadmappen som verktyg för att stödja strategiskt beslutsfattande.
  • Lönsam, effektiv och önskad väg att framtidssäkra ditt företag.

Bubbeldiagram som prioriterar åtgärder

Varför

Varför det spelar roll.

Företagen lockas att agera på sitt nuvarande koldioxidavtryck och vidta strategiska åtgärder, som inte bara minskar sina utsläpp, utan också gagnar företaget på lång sikt.

Det är dock inte alltid klart på vilka utsläppskällor man börska agera först, och vilka åtgärder som ska vidtas. Futureproofed kan stödja din organisation med kartläggning och prioritering av alla dina alternativ för utsläppsminskningar av koldioxid, och beskriva de åtgärder du behöver vidta för att göra dem möjliga.

Baserat på vår expertis, har Futureproofed byggt en stor databas över beprövade åtgärder, med erforderlig investering, förväntad utsläppsminskning och potentiella kostnadsbesparingar beräknade. Baserat på dina specifika omständigheter och vår databas, kommer vi att skapa en skräddarsydd klimathandlingsplan. Du kommer att kunna använda denna plan som ett verktyg för att stödja strategiska affärsval. Denna handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen kommer att vara ett lönsamt, effektivt och önskvärt sätt att framtidssäkra ditt företag.

Kunder

Använd av företag
inom alla sektorer.

Om oss

Vi är Futureproofed .
Trevligt att träffas.

På Futureproofed sammanför vi människor som har ett gemensamt syfte: att bekämpa klimatförändringarna*. Vi tror att det är möjligt och vi vet att det måste göras. Vi fokuserar på att ändra vad vi kan förändra, så mycket vi kan, med hjälp av bästa möjliga verktyg.

*Vi tror att vi kan hjälpa till att bygga en fossilfri framtid där hundratusentals lokala jobb, som inte kan läggas ut på entreprenad eller ersättas av AI, skapas. En framtid där medborgarna upplever ett högre välstånd, mer komfort och mer livskvalitet och där städerna blir mer beboeliga och mer attraktiva.

Vill du förändra världen?

Framtiden är din och det finns inget bättre tillfälle att börja än nu. Ta kontakt med oss för att prata om hållbara möjligheter för din kommun eller ditt företag.

Ring oss, skicka oss ett mail eller titta in på en kaffe och njut av den härliga utsikten över Leuven (om du skulle ha vägarna förbi i Belgien).