Vad vi gör

Hållbarhetsrapportering

  • Kommunicera ut era aktiviteter och resultat effektivt och transparent.
  • Den senaste rapporteringen i enlighet med bestämmelser och standarder.
  • Förbättra dialogen mellan intressenterna.
  • Stärk ditt varumärke.
Varför

Varför det spelar roll.

Många företag lyckas inte omsätta de framgångsrika insatser de gjort för klimatet till engagerande berättelser.

Futureproofed kan  ge din organisation integrerad rapportering genom dess state-of-the-art rapportteknik och genom att ge råd till din organisation om strukturen i års- eller hållbarhetsredovisningen.

Vi kan bistå din organisation med en innehållsplan för att säkerställa viktiga element som, värdeskapande och strategi finns representerade i dina rapporter. Dessutom kan vi säkerställa att regelverk och standarder följs – tex icke-finansiella rapporteringsstandarderoch andra ramverk, såsom Global Reporting Initiative (GRI).

Futureproofed har stor erfarenhet av rådgivning till företag som rapporterar för första gången samt börsnoterade företag (t.ex. DEME).

Kunder

Använd av företag
inom alla sektorer.

Om oss

Vi är Futureproofed .
Trevligt att träffas.

På Futureproofed sammanför vi människor som har ett gemensamt syfte: att bekämpa klimatförändringarna*. Vi tror att det är möjligt och vi vet att det måste göras. Vi fokuserar på att ändra vad vi kan förändra, så mycket vi kan, med hjälp av bästa möjliga verktyg.

*Vi tror att vi kan hjälpa till att bygga en fossilfri framtid där hundratusentals lokala jobb, som inte kan läggas ut på entreprenad eller ersättas av AI, skapas. En framtid där medborgarna upplever ett högre välstånd, mer komfort och mer livskvalitet och där städerna blir mer beboeliga och mer attraktiva.

Vill du förändra världen?

Framtiden är din och det finns inget bättre tillfälle att börja än nu. Ta kontakt med oss för att prata om hållbara möjligheter för din kommun eller ditt företag.

Ring oss, skicka oss ett mail eller titta in på en kaffe och njut av den härliga utsikten över Leuven (om du skulle ha vägarna förbi i Belgien).