Vad vi gör

Hållbara strategier & värdeskapande

  • Heltäckande vision för en hållbar framtid för ditt företag som dessutom stöds av dina intressenter.
  • Visa upp dina hållbarhetsresultat kopplat till dina övergripande affärsmål.
  • Bygg din image och stärk ditt varumärke.
  • Förutse risker och dra ifrån dina konkurrenter.
  • Bättre och effektivare förvaltning.

SDG-hjulet

Varför

Varför det spelar roll.

Klimatförändringar, resursutarmning, befolkningstillväxt och förlorad biologisk mångfald är bland de största globala utmaningarna i dag, vilket kan utgöra ett hot på kort eller lång sikt för din organisation.

För att garantera din framtida framgång, kanske du behöver justera din strategi för att vända utmaningar till affärsmöjligheter.

Vi har, utifrån ett systemperspektiv, med intressentintervjuer och interaktiva workshops, utvärderat framtida trender och deras inverkan på din verksamhet. Futureproofed bidrar till att bedöma centrala fokusområden för en hållbar framtid och att utveckla en tydlig framtidsvision med FN:s mål för hållbar utveckling som ram. Vi omsätter denna vision i haterbara mål och hjälper till att formulera nyckeltal för uppföljning av dina framsteg. Vi arbetar enligt välkända riktlinjer som tex Global Reporting Initiative (GRI).

Vårt tillvägagångssätt:

Kunder

Använd av företag
inom alla sektorer.

Om oss

Vi är Futureproofed .
Trevligt att träffas.

På Futureproofed sammanför vi människor som har ett gemensamt syfte: att bekämpa klimatförändringarna*. Vi tror att det är möjligt och vi vet att det måste göras. Vi fokuserar på att ändra vad vi kan förändra, så mycket vi kan, med hjälp av bästa möjliga verktyg.

*Vi tror att vi kan hjälpa till att bygga en fossilfri framtid där hundratusentals lokala jobb, som inte kan läggas ut på entreprenad eller ersättas av AI, skapas. En framtid där medborgarna upplever ett högre välstånd, mer komfort och mer livskvalitet och där städerna blir mer beboeliga och mer attraktiva.

Vill du förändra världen?

Framtiden är din och det finns inget bättre tillfälle att börja än nu. Ta kontakt med oss för att prata om hållbara möjligheter för din kommun eller ditt företag.

Ring oss, skicka oss ett mail eller titta in på en kaffe och njut av den härliga utsikten över Leuven (om du skulle ha vägarna förbi i Belgien).