Vårt verktyg

Hur det fungerar.

Funktioner

FutureproofedCities gör 4 saker.

FutureproofedCities kvadrant, visar hur det hjälper städer att driva klimatåtgärder
01

Utveckla er klimatplan och fokusera.

Out-of-the-box, har vi data för 94 537 olika områden i Europa. Vi har bästa tillgängliga data för ditt område för att komma igång. Fixat.

FutureproofedCities använder detta data inte bara för att hjälpa dig att spåra historiska utsläpp (inventering) utan också förutsäga framtiden. FutureproofedCities innehåller en databas som ständigt utvecklas med mer än hundra lösningar för begränsning av och anpassning till koldioxidutsläppen, automatiskt anpassade till ditt område. Vi hjälper dig att beräkna ditt bästa nästa steg och uppskatta den ekonomiska vinsten likväl som minskningen i koldioxid. Välj mått och åtgärder, anpassa dem enkelt till din kommuns mål och se omedelbart effekten i koldioxidutsläpp och kostnadsbesparingar.

02

Följ upp och hantera.

Kommunens miljöarbete lastas ofta helt på några få ansvariga trots att möjligheterna att få effekt ligger på andra avdelningar i verksamheten. Med FutureproofedCities hjälper kommuner fördela ansvar och möjligheter i detta arbete så att de kan balansera arbetet alla avdelningars axlar - från stadsplanering till finansiering till trasport för att göra kommunen grönare. Alla påverkas och engageras när det gäller att transformera kommunen.

Kvantitativa data visar din kommuns historiska och beräknade utsläpp med hänsyn till dina åtgärder och åtgärder. Kommer din stad att nå sitt mål? Med FutureproofedCities är det enkelt att samarbeta med hela teamet och följa dina framsteg.

Med verktyg för projektplanering, analys och rapportering inbyggda direkt i FutureproofedCities kan alla arbeta samtidigt på samma klimatplan, hantera sina projekt samtidigt som de håller ett öga på det övergripande arbetet och fira framsteg mellan avdelningar och team.

03

Samarbeta kollegor i andra kommuner. Dela & lär.

FutureproofedCities är din möjlighet att bli del av en erfaren gemenskap. Kommuner kommer i slutändan att behöva miljarder i projektkapital för att finansiera de kommunala transformationerna. Men vi kan inte komma dit utan att dela med oss av erfarehnheterna kring vad som är möjligt och hur.

Kommuner behöver experter för att hjälpa dem. Men kommuner behöver också direkta relationer med andra kommuner för att bygga förtroende, och att verka från på grund av förståelse för sammanhanget i den verkliga världen.

För att hjälpa till med detta, främjar futureproofedCities en växande online-gemenskap av 140 kommuner med hundratals borgmästare, tjänstemän och intressenter.

Användarna stödjer och lär av varandra direkt inifrån verktyget. De kan välja att dela sina mest framgångsrika åtgärder med gruppen, ta kontakt direkt och utbyta råd, ställa frågor och utbyta dokument online. Paraplyorganisationer (länder, provinser, regioner, ...) har ett grafisk helikopterperspektiv på framstegen i sina medlemskommuner och kan ta kontakt för hjälp eller managera
 en grupp av kommuner när det behövs.

Allt detta bidrar till att bygga upp förståelsen för hur engagemang, politik, uppskalning och kapital fungerar tillsammans, och hur kommuner går vidare med svåra och tuffa saker som de inte redan vet hur man gör.

04

Engagera medborgare & intressenter.

Välj vad som ska delas med allmänheten och bjud in företag och medborgare att delta i omvandlingen av sin kommun.

Med FutureproofedCities kan du automatiskt publicera en vacker, visuell webbsida där du kan välja vad du vill dela med dina medborgare och intressenter - klimatåtgärder, framsteg etc. Denna sida kan vara embedded på din kommuns webbplats där åtgärderna enkelt kan pushas genom sociala kanaler för att nå dina medborgare där de är.

Om

Från skaparna av FutureproofedCities.

Även om vi inte hade en klimatkris skulle detta fortfarande vara det smartaste sättet att återuppbygga vår ekonomi.

För företag har vi ett kick-ass konsultteam och ett avancerat framework för att hjälpa företag att avgöra deras påverkan, skapa hållbart värde, definiera en handlingsplan, och sprida kunskap om  insatser och framsteg.