Priser

Ett pris anpassat till
dina behov.

Vi vill att städer och kommuner av alla storlekar ska kunna använda Framtidssäkrade städer och omsätta sina klimatplaner i handling.

För att tillgodose alla, tog vi fram en prissättning som bygger på antalet medborgare, med rabatter beroende på prenumerationsperioden, gruppstorlek och andra villkor.

Denna metod gör det möjligt att hålla priset lågt, men det kräver skräddarsydda beräkningar.

Vänligen kontakta oss för en offert, och en kanske en pratstund om dina specifika krav. Vi skulle älska att få er igång med klimatåtgärder.

Om

Från skaparna av FutureproofedCities.

Även om vi inte hade en klimatkris skulle detta fortfarande vara det smartaste sättet att återuppbygga vår ekonomi.

För företag har vi ett kick-ass konsultteam och ett avancerat framework för att hjälpa företag att avgöra deras påverkan, skapa hållbart värde, definiera en handlingsplan, och sprida kunskap om  insatser och framsteg.